jaderune.net

Files for jaderune.net.
Log | Files | Refs | README | LICENSE

jaderune_hostnames.txt (881B)


   1 USED
   2 ====
   3 Jitsi - Hedenbergite, CaFe2+Si2O6
   4 
   5 TOCHANGE
   6 ========
   7 Main - Jadeite, Na(Al,Fe3+)Si2O6
   8 Mail - Pigeonite, (Ca,Mg,Fe)(Mg,Fe)Si2O6
   9 
   10 UNUSED
   11 ======
   12 Clinopyroxenes (monoclinic; abbreviated CPx)
   13 Aegirine, NaFe3+Si2O6
   14 Augite, (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6
   15 Clinoenstatite, MgSiO3
   16 Diopside, CaMgSi2O6
   17 Esseneite, CaFe3+[AlSiO6]
   18 Jervisite, (Na,Ca,Fe2+)(Sc,Mg,Fe2+)Si2O6
   19 Johannsenite, CaMn2+Si2O6
   20 Kanoite, Mn2+(Mg,Mn2+)Si2O6
   21 Kosmochlor, NaCrSi2O6
   22 Namansilite, NaMn3+Si2O6
   23 Natalyite, NaV3+Si2O6
   24 Omphacite, (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Al)Si2O6
   25 Petedunnite, Ca(Zn,Mn2+,Mg,Fe2+)Si2O6
   26 Spodumene, LiAl(SiO3)2
   27 Orthopyroxenes (orthorhombic; abbreviated OPx)
   28 Enstatite, Mg2Si2O6
   29 Bronzite, intermediate between Enstatite and Hypersthene
   30 Hypersthene, (Mg,Fe)SiO3
   31 Eulite, intermediate between Hypersthene and Ferrosilite
   32 Ferrosilite, Fe2Si2O6
   33 Donpeacorite, (MgMn)MgSi2O6
   34 Nchwaningite, Mn2+2SiO3(OH)2•(H2O)